Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Ervaringen op basis van het evangelie
Van Woord naar leven
 

Het evangelie léven. De woorden van de Schrift in leven omzetten. Dat is vanaf het begin in 1943 de inzet geweest van de Focolarebeweging.

Wereldwijd laten nu miljoenen mensen zich leiden door het maandelijkse Woord van leven: een zin uit de bijbel, met concrete handreikingen om dit concreet te maken in het leven van alledag.

Enkele ervaringen.

"De wet vindt zijn vervulling in de liefde." Dat was de ervaring van een accountant die werkt voor de overheid. Hij vertelt: "Op een dag confronteer ik een ondernemer met de beschuldiging dat de werknemers niet betaald zijn volgens de regels. Niet lang daarna vind ik documenten die inderdaad aantonen dat er is geknoeid. Ik vraag Jezus de kracht om trouw te zijn aan de waarheid maar ook instrument van zijn liefde te zijn.

Nadat ik de bewijzen heb getoond, verdedigt de ondernemer zich door te zeggen dat bepaalde wetten volgens hem onrechtvaardig zijn. Ik maak hem duidelijk dat we eigen fouten niet kunnen rechtvaardigen door te wijzen naar de tekortkomingen van anderen. Uit het gesprek dat volgt kan ik opmaken dat hij net als ik verlangt naar rechtvaardigheid en gelijkheid, maar dat hij zich door zijn omgeving had laten beïnvloeden.

Aan het einde van ons gesprek zegt hij: ‘U had me kunnen vernederen en me aan de schandpaal kunnen nagelen. Maar dat hebt u niet gedaan. Ik voel de morele plicht om de zaken te herstellen.’ Hij pakt een vel met het briefhoofd van de firma en zet onderaan zijn handtekening. Hij toont daarmee dat hij onmiddellijk bereid is om zijn fouten te herstellen."

Mijn 55-jarige broer Hans was weer werkloos. En iedere keer als hij weer ontslagen werd, kreeg hij minder uitkering. Ik betaalde zijn huur, omdat hij anders zeker op straat zou zijn beland. Zo slonk mijn spaarpotje. Maar ik gaf het graag. En als Hans kon, gaf hij me ook weer geld terug.
Kort geleden ontving hij weer een jobstijding. De bistro waar hij werkte zou worden verkocht. Met Oud en Nieuw werd Hans ontslagen! Deze keer zag ik geen mogelijkheid meer hem te ondersteunen.
Ik vertelde enkele vrienden en kennissen, die net als ik het woord van Leven in praktijk proberen te brengen, over deze situatie. Tezamen met hen vroeg ik dringend: ‘Jezus, ik heb alles al gegeven. Nu moet Jij voor Hans zorgen.’ Ik rekende op zijn belofte: alles waar je met twee of drie op aarde gezamenlijk om bidt, zal je door de hemelse Vader gegeven worden.
Op 31 december, zijn laatste werkdag, belde Hans me op. Hij was helemaal door het dolle: ‘Ze hebben mijn ontslag teruggedraaid!’ Zijn baas had de ontslagbrief voor zijn ogen in stukjes verscheurd.
M.M.

Op zaterdagmorgen: cardiofitness. In die week hadden we onze kleinzoons van zes en acht jaar te logeren. Mijn vrouw Rose Marie was naar de ochtendmis. Ze kon makkelijk op tijd terug zijn voor onze kleinkinderen, zodat ik naar cardiofitness kon. Maar het was al tien voor tien en ze was er nog steeds niet.
Toen ging de telefoon. Het was Rose Marie. Ze had in de kerk een echtpaar ontmoet dat ze al 25 jaar niet had gezien. Ze waren in de kerk om de dood van hun zoon te herdenken. Rose Marie vroeg of ik met de jongens naar haar toe wilde komen, omdat ze het gevoel had dat ze bij het echtpaar moest zijn. Ik raakte geïrriteerd door haar telefoontje, maar zij antwoordde rustig: “Geloof me, ze hebben het echt nodig.”
Met een chagrijnig gezicht bereidde ik mij en de jongens voor om op pad te gaan. Toen we in de auto zaten, dacht ik aan het woord uit de bijbel: “Wie in Christus is, is een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen”. Ik realiseerde me dat mijn eerste reactie niet bepaald liefdevol was geweest. 
Terwijl ik parkeerde, dacht ik aan het verdriet van het echtpaar. Op dat moment maakte het me niet meer uit of ik mijn fitnessafspraak nog zou halen. Ik groette hen en zij waren erg blij ons te zien. Later richtte de vrouw zich tot Rose Marie, omhelsde haar in tranen en zei: “Ik heb God steeds gevraagd me wat troost te geven en het leek of Hij me nooit antwoordde. Maar nu ik jullie vandaag heb ontmoet, voel ik me eindelijk getroost.”
LdM

Aan de kassa stonden veel mensen vóór mij in de rij. Toen een vrouw van mijn rij opzijstapte omdat er net een nieuwe kassa openging, ging ik snel achter de vrouw staan. Maar iemand anders had precies hetzelfde idee. Dze man legde snel al zijn spullen op de band. Ik zei hem dat ik aan de beurt was en dat hij achter mij stond. Maar de man keek heel boos en zei dat ik in de vorige rij achter hem stond, dus nu ook achter hem moest aansluiten. Het was helemaal niet waar wat de man zei. Maar ik besloot de zaak niet op de spits te drijven en hem vóór te laten gaan. Toen hij aan het afrekenen was, ontdekte hij dat hij wat vergeten was. Daardoor kwam ik aan de beurt en was ik uiteindelijk dus eerder klaar dan hij...
Toen ik buiten de winkel was, kwam hij naar mij toe om zijn excuses aan te bieden. Ik was blij dat ik zo gehandeld had.
Jean

 
« Vorige