Wie zijn wij - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 

Wie zijn wij?
Focolare is een beweging, actief in meer dan 190 landen. Zij inspireert vele honderdduizenden mensen van alle leeftijden, culturen en overtuigingen. Haar doelstelling is bij te dragen aan de eenheid onder christenen en de broederschap van alle mensen. Deze doelstelling is gefundeerd op de woorden uit het Johannes-evangelie: 'Mogen allen één zijn' (17,21).

Ontstaan
Focolare is een van de kerkelijke bewegingen die in de afgelopen decennia zijn ontstaan binnen de rooms-katholieke kerk. Veel hiervan zijn ‘lekenbewegingen’: ze zijn begonnen door leken en hebben in hun lekenkarakter behouden. Dat geldt ook voor de Focolarebeweging, ontstaan in de Noord-Italiaanse stad Trente in 1943. Tijdens de bombardementen nam een groep meisjes onder leiding van Chiara Lubich in de schuilkelders het evangelie ter hand en legden zich vervolgens met grote radicaliteit toe op het concreet maken van telkens een zin uit de bijbel.

Mogen allen één zijn
Een passage sprak hen bijzonder aan. ‘Vader, mogen allen een zijn’ (Joh. 17,21). Zonder dat dit voorzien was, ontstond er een beweging met een eigen spiritualiteit die ‘gemeenschap’, ‘eenheid’ als kernwoorden heeft.

Vuurhaard
De mensen uit Trente noemde de beginnende beweging ‘Focolare’: vuurhaard, de plaats waar men de kracht van het samenzijn ervaart en de ervaringen van alledag worden uitgewisseld. In 1962 kreeg de Focolarebeweging de officiële goedkeuring van de katholieke kerk. Later volgden ook erkenningen van andere kerken. 

Doel
Het doel van de Focolarebeweging is bij te dragen aan eenheid en broederschap, zowel in de onderlinge verhoudingen van gezin, werk en school, als op kerkelijk en maatschappelijk gebied.

Dialogen
Kenmerkend is dan ook haar inzet voor de dialoog:
* binnen de rooms-katholieke kerk
* met christenen van alle denominaties
* met gelovigen van andere godsdiensten
* met mensen zonder gelovige overtuiging

Verspreiding
Al snel kwamen mensen van buiten Italië in contact met de jonge beweging: eerst in andere Europese landen (sinds 1952), vervolgens in Amerika (sinds 1958), Afrika (sinds 1963), Azië (sinds 1966) en Australië (sinds 1967).

Omvang
Momenteel heeft de Focolarebeweging wereldwijd meer dan twee miljoen aanhangers in meer dan 180 landen. Van hen zijn ongeveer 140.000 vast met de beweging verbonden in een van de 22 geledingen, zoals die voor gezinnen, jongeren, tieners, kinderen, priesters, volwassenen.

Focolares
Vaste steunpunten van de beweging in veel landen zijn de 'focolares', kleine leefgemeenschappen van 4 tot 7 mannen of vrouwen. Deze focolarino's en focolarina's zijn actief in de maatschappij, maar wijden zich tevens geheel aan het werk ten behoeve van de beweging.

Leiding
Focolare kent een tweehoofdige leiding van een (vrouwelijke) presidente en een (mannelijke) co-president, terzijde gestaan door een raad. Het bestuurscentrum is gevestigd in Rocca di Papa nabij Rome. In Castelgandolfo heeft de beweging een internationaal ontmoetingscentrum, dat ruimte biedt tot aan 2000 personen.